Kisah Khalid bin Walid dan Masuk Islamnya

0
9506

Khalid bin Walid, ayahnya bernama Walid bin Al-Mughirah bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin Makhzum bin Yaqazhah bin Ka’ab. Khalid digelari dengan Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Walid adalah Farisul Islam, pasukan kudanya Islam dan Laitsul Masyahid, orang yang berani di medan perang. Beliau adalah pemimpin mujahidin. Nama kunyah beliau Abu Sulaiman, beliau termasuk orang Quraisy dan berasal dari Bani Makhzum, dari Mekah. Khalid bin Walid adalah anak laki-laki dari saudara perempuan istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (Maimunah binti Al-Harits).

Khalid masuk Islam pada bulan Safar tahun delapan Hijriyah. Sebelumnya Khalid menjadi musuh Rasulullah pada Perang Uhud dan Hudaibiyyah. Sebelum Khalid masuk Islam saudaranya yang bernama Walid masuk Islam terlebih dahulu.Dia yang mengajak Khalid masuk Islam.Setiap orang yang masuk Islam dosanya yang lalu dihapus.Khalid masuk islam dengan Syahadat di depan Nabi.

Lalu ia pergi berangkat ikut berperang. Ia menghadiri perang Mu’tah. Ia menghadiri perang yang dipimpin oleh tiga amir: Mawla Rasul Zaid, anak pamannya Ja’far Dzul Janahain, Ibnu Rawahah. Beliau juga menghadiri perang tanpa amir, ia yang memimpinnya, beliau yang mengambil panji untuk dibawa ke hadapan musuh. Beliau disebut oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Khalid adalah pedang Allah yang dihunuskan pada orang-orang musyrik.”

Khalid menghadiri perang Fathul Makkah dan perang Hunain. Beliau juga memerangi orang-orang yang murtad dan mengikuti perang Ghazal ‘Iraq. Beliau pernah berperang ke Iraq dan ke Syam.

Usia beliau 60 tahun saat meninggal pada tahun 21 Hijriyah. Beliau bukan mati di medan perang, namun di atas ranjangnya.

 

Referensi:

  1. Al-Bidayah wa An-Nihayah. Cetakan Tahun 1436 H. Ibnu Katsir. Penerbit Dar ‘Alam Al-Kutub.
  2. Ringkasan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ibnu Katsir. Penerbit Insan Kamil.
  3. Siyar A’lam An-Nubala’ karya Imam Adz-Dzahabi.

 

Diringkas oleh Muhammad Abduh Tuasikal dan Rumaysho Tuasikal, menjelang Ashar, 29 Dzulqa’dah 1441 H

Artikel Ruqoyyah.Com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here